Free shipping over 400 NIS

תקנון אתר

  1. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידך באתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין "עץ החיים"  (להלן "עץ החיים"). עקב כך, הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון.
  2. בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשמע.
  3. גלישה באתר ו/או רכישת מוצר ו/או שירות המוצעים למכירה בו, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התקנון, לכן אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.
  4. האתר מאפשר לך לרכוש מוצרים שונים בדרך נוחה, מהירה וקלה.
  5. באתר יוצגו לגבי כל מוצר הפרטים הבאים: תאור המוצר, מחיר המוצר וזמן אספקה.
  1. כדי לבצע הזמנה יש לבחור תחילה את המוצר או המוצרים. בהמשך תתבקש לבחור שם משתמש וסיסמא, ולהקליד פרטים בסיסיים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי. כדי שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת פרטים מדוייקים, אחרת לא נוכל להבטיח את ביצוע ההזמנה.
  2. עם השלמת הנתונים הנ"ל תבצע חברת הסליקה בדיקה של פרטי כרטיס האשראי, ועם אישור ההזמנה ע"י חברות כרטיסי האשראי, תינתן הודעה מתאימה כי הפעולה אושרה, ההזמנה תרשם במחשבי "עץ החיים", וניתן יהיה לראות את ההזמנה בקישור "החשבון שלי" שבאתר. כמו כן יישלח אישור בדואר אלקטרוני על ביצוע הפעולה.
  3. במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי תתקבל הודעה מתאימה. במקרה זה לצורך השלמת הרכישה יש ליצור קשר טלפוני עם מוקד שרות הלקוחות של "עץ החיים", לצורך הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה. יובהר ויודגש, כי פעולה תחשב כמושלמת רק לאחר אישור חברות האשראי לביצוע העסקה, ומועדי המשלוח ייחשבו רק החל ממועד זה. במקרה שהאישור לא הוסדר בתוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברות האשראי לביצוע העיסקה, תהיה "עץ החיים "רשאית לבטל את ההזמנה חד צדדית.
  4. לפרטים נוספים ובירורים, ניתן לפנות לשרות לקוחות בטלפון 054-3055556 

 

מדיניות משלוחים:

משלוח עד פתח הבית, אספקה תוך 7 ימי עסקים (פרט לאזורים שאינם כלולים ב*קו החלוקה)40.00

בכבוד רב 

הנהלת אתר עץ החיים

 

Language
Hebrew
Open drop down